Merhaba

Biraz Sosyalleşelim.
Son güncellemeleri Instagram'dan takip edebilirsiniz

Gelir Tablosu Nedir? Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Defterdar tarafından 6 Kasım 2023 tarihinde yazıldı
Defterdar
Gelir Tablosu Nedir? Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Gelir tablosu, işletmenin belirli bir dönemdeki finansal performansını özetleyen ve genellikle bir yıl içinde veya işletme dönemi boyunca hazırlanan önemli bir mali rapordur. Bu tablo, işletmenin gelirlerini, giderlerini, karını veya zararını ayrıntılı bir şekilde sunar ve işletmenin finansal durumunu ve kârlılığını değerlendirmek amacıyla şirket yöneticileri, yatırımcılar, kredi verenler ve diğer paydaşlar tarafından sıklıkla başvurulan bir kaynaktır. İşletmeler gelir tablosunu belirli bir döneme ilişkin finansal verileri toplayarak ve düzenleyerek hazırlarlar.

Gelir Tablosu Nedir?

Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu gelirleri elde etmek için harcadığı maliyetleri ve giderleri detaylı bir şekilde gösteren bir mali tablodur. Gelir tablosu aynı zamanda "kar ve zarar tablosu" olarak da adlandırılır. İşletmenin finansal performansını ölçmek, gelirlerini ve giderlerini izlemek ve kâr veya zararını hesaplamak amacıyla kullanılır. Bilanço ve gelir tablosu, bir işletmenin finansal durumu ve performansını gösteren iki önemli mali tablodur.

Gelir Gider Tablosu Türleri Nelerdir?

Gelir tablosu, işletmenin finansal performansını raporlayan önemli bir mali tablo olup farklı işletme türleri ve muhasebe standartlarına göre çeşitli türleri bulunabilir. Gelir gider tablosu türleri şunlardır:

 1. Tek Adımlı Gelir Tablosu
 2. Çok Adımlı Gelir Tablosu
 3. Karşılaştırmalı Gelir Tablosu
 4. Konsolide Gelir Tablosu
 5. Ayrıntılı Gelir Tablosu
 6. Çok Dönemli Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Bölümleri Nelerdir?

Gelir tablosu, işletmenin finansal performansını ayrıntılı bir şekilde analiz etmek için kullanılan önemli bir mali tablodur. Gelir tablosu genellikle aşağıdaki ana bölümleri içerir:

 1. Gelirler (Satışlar)
 2. Brüt Kar (Kar Marjı)
 3. Faaliyet Giderleri
 4. Diğer Gelirler ve Giderler
 5. Vergi Giderleri
 6. Net Kar veya Zarar
 7. Hisse Başına Kar veya Zarar (Opsiyonel)

Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Gelir tablosu, işletmenin finansal performansını izlemek ve analiz etmek için kritik bir araçtır. İlk adım, işletmenizin belirli bir dönemdeki gelir ve satışlarını belirlemektir. Bu, ana gelir kaynaklarınızı ve satışlarınızı listeleyerek başlar. Ürünler, hizmetler veya başka bir şeyi sattığınızı düşünün.

Gelir tablosunun bir sonraki kısmı, işletme faaliyetlerini yürütmek için harcadığınız maliyetleri ve giderleri içerir. Bu, malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri, kira, pazarlama ve reklam harcamaları gibi kalemleri içerir.

Gelirlerinizden maliyetleri ve giderleri çıkararak brüt karınızı hesaplayın. Brüt kar, işletmenizin temel iş faaliyetlerinden elde ettiği karı temsil eder.

Diğer gelir ve gider kalemlerini ekleyin. Bu, faiz gelirleri, faiz giderleri, yatırım gelirleri veya kayıpları gibi gelir ve giderleri içerebilir.

İşletmenizin net gelirine dayalı olarak hesaplanan vergi giderlerini ekleyin. Bu, gelir tablosunun en alt kısmında yer alır.

Vergi giderlerini diğer gelirler ve giderlerden çıkararak işletmenizin net karını veya zararını hesaplayın. Eğer gelirler giderlerden fazlaysa, işletme net kar elde etmiştir; aksi takdirde zarar etmiştir.

Mümkünse, önceki dönemlerin gelir tablolarınızla karşılaştırmalar yapın. Bu, işletmenizin finansal performansındaki değişiklikleri ve trendleri anlamanıza yardımcı olur.

Verilerinizi grafikler, tablolar veya grafiklerle görselleştirin. Bu, gelir tablosunun daha anlaşılır hale gelmesine yardımcı olur.

İşletmenizin türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak, gelir tablosunun daha fazla ayrıntı içermesi gerekebilir. Örneğin, ürün bazında gelir ayrıntıları, coğrafi bölgelerin performansı veya iş kollarına göre ayrıntılı analizler ekleyebilirsiniz.

Gelir tablosunun altına, finansal sonuçları açıklayan notlar eklemek faydalı olabilir. Bu notlar, önemli değişiklikleri ve dikkat çekici unsurları vurgulayabilir.

Gelir Tablosu Örneği

ABC Şirketi Gelir Tablosu (2022)

Gelirler

 • Satış Gelirleri: 500,000 TL
 • Diğer Gelirler: 10,000 TL
 • Toplam Gelirler: 510,000 TL

Maliyetler ve Giderler

 • Malzeme Maliyetleri: 150,000 TL
 • İşçilik Maliyetleri: 100,000 TL
 • Kira Giderleri: 20,000 TL
 • Pazarlama Giderleri: 30,000 TL
 • Genel ve İdari Giderler: 50,000 TL
 • Toplam Maliyetler ve Giderler: 350,000 TL

Brüt Kar (Kar Marjı)

 • Brüt Kar: 160,000 TL

Diğer Gelirler ve Giderler

 • Faiz Geliri: 5,000 TL
 • Faiz Gideri: -10,000 TL
 • Diğer Gelirler: 15,000 TL
 • Toplam Diğer Gelirler ve Giderler: 10,000 TL

Vergi Giderleri

 • Kurumlar Vergisi: -25,000 TL

Net Kar (Net Kar veya Zarar)

 • Net Kar: 135,000 TL