Limited Şirketi Kur

Şirket Kurmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı!
Hemen Şimdi Şirketini Kur!

Limited Şirketi Kur.

Limited şirket, bir veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulan, sermaye ile sınırlı sorumluluğa sahip bir şirkettir. Defterdar ile karmaşık süreçlerle uğraşmadan şirketini hızlıca kurabilir, 360 derece şirket yönetimine kolaylıkla adım atabilirsin.

  • Ek ödemeler yok.
  • Kısa sürede şirketini kur.
  • KOSGEB vb. devlet teşvikleri al.
Şimdi Başvur
Yasal Adres
Anında Sanal Ofis Hizmeti

Yeni işin için bir adresin yoksa hiç sorun değil. Defterdar ile anında yasal adres sahibi olabilir, istediğin bir lokasyonu seçebilirsin.

01

Marka Tescili
Benzersiz Markanı Şimdi Koru

Şirketinin prestijini korumak için hemen markanı Defterdar ile tescil ettir. Kısa bir süre içerisinde sektörde yerini al, haklarının senin olsun.

02

Teşvikler & Destekler
Destekler ve Daha Fazlası

Şirketini kurarken 1-0 önde başla. Kuracağın ve var olan şirketin için destekler al. Sadece şirketini yönetmekle uğraş.

03

Biz teknolojiyi kullanıyoruz. Departmanlarla uğraşmadan tüm iş süreçlerini tek yerde topluyoruz.

Defterdar teknolojiyi kullanır. güven sağlar. işine hız katar.

Her Şey, Tek Yerde.

13 Şehirde Sanal Ofisin Hazır!

İstanbul
Ankara
İzmir
Mersin
Antalya
Bursa
Muğla
Konya
Kocaeli
Diyarbakır
Adana
Gaziantep
Kayseri
Maddi Desteklerle İşletmenizi Bir Sonraki Seviyeye Taşıyın.
Paketler
İşletmenizi Kurarken 1-0 Önde Başlayın.
01

KOSGEB ve devlet destekli projelerden haberdar olun, maddi kaynaklardan faydalanın.

Mevcut İşletmenize Destekler Alın.
02

Mevcut işletmeniz için fırsatlara gözatın, yeni kaynaklarla işinizi daha da büyütün.

Bunlar Çok Soruldu
Başka bir şey? İletişime geç
Nasıl yardımcı olabiliriz? E-Mail Gönder
Telefon Et Şimdi Ara
Limited şirket, ortakların sorumluluklarını sermaye paylarıyla sınırlayan ve ticari faaliyetlerde bulunabilen bir iş ortaklığıdır. Ortaklar, şirketin borçlarından sadece sermaye payları oranında sorumludur. Limited şirket kurmak için öncelikle şirket ortaklarının belirlenmesi ve şirket sözleşmesinin hazırlanması gerekir. Daha sonra ticaret siciline başvurularak şirket tescil edilir ve vergi numarası alınır. Ticaret sicili başvurunuzda Defterdar her adımda yanınızda.
Limited şirket nedir? Limited şirketler, ticari faaliyet göstermek isteyen işletmeler için tercih edilen ve belirli avantajlar sunan bir şirket türüdür. Limited şirketin temel özelliği, ortakların sermaye katkılarını net bir şekilde belirleyerek işletmeyi yönetmeleridir. Limited şirket türü, ortakların sadece katkıda bulundukları sermaye payı ile sorumlu olmalarını sağlar. Dolayısıyla işletme borçlarından kişisel varlıklarıyla sorumlu tutulmazlar. Limited şirketlerde, ortaklık yapısı maddi sermaye katkısı ile gerçekleşir. Ortaklar arasındaki borç ve ödemeler, yasal düzenlemelere tabidir. Ortakların yalnızca ana sermaye payları ve ek ödemeler gibi belirli işlemlerde yükümlülükleri bulunur. Bu durum, işletmenin borç ve sorumluluk payını netleştirir ve ortaklar arasındaki ilişkileri daha sağlam bir zemine oturtur.
Limited şirketler, ticari faaliyetlerde bulunacak işletmeler için özel bir sermaye şirketi türüdür ve çeşitli özelliklere sahiptir. Limited şirketi özellikleri: İş konusu ile ilgili bir ticaret unvanına sahip olması gerekir. Sermaye şirketleri arasında yer alır, en az 10.000 TL sermaye ile kurulur. Kuruluşunda en fazla 50 ortak bulunabilir; ortak sayısı 20'den fazla ise denetçi bulundurulması zorunludur. Ortaklar, taahhüt ettikleri sermaye kadar sorumludur; kişisel varlıklarıyla işletmenin borçlarından sorumlu tutulmazlar. Kararlar genellikle oy çokluğu ile alınır ve yönetim bir veya birkaç ortak tarafından sağlanır. Limited şirketler kurumlar vergisine tabidir ve hisse senedi çıkaramazlar. Faaliyet alanları oldukça geniştir ve bankacılık, sigortacılık gibi alanlarda faaliyet gösteremezler. Limited şirketler, minimum sermaye ile kurulabilmesi, sabit vergilendirme, kişi sayısı ve maliyet bölüşümü gibi avantajlar sunar. Ancak sona erme nedenleri arasında iflas, genel kurul kararı veya kanunda belirtilen diğer sebepler bulunur.
Limited şirket nasıl kurulur? Limited şirket öncelikle kuruluş evraklarının tamamlanmasıyla başlar. Şirket sözleşmesi ve imza beyanları gibi belgelerin hazırlanması ve imzalanması önemlidir. Bu belgeler, şirketin kurucularının hak ve sorumluluklarını belirtir. Limited şirketinizin kurulum sürecinde Defterdar olarak yanınızdayız. Daha sonra şirket sermayesi için gerekli ödemelerin yapılması gereklidir. Rekabet kurumu payı ve şirket sermayesi, kuruluş aşamasında ödenmesi gereken mali yükümlülüklerdir. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılması da önemli bir adımdır. Yetkilendirilmiş personel aracılığıyla başvuru yapılır ve gerekli belgelerin teslim edilmesi sağlanır. Başvurunun kabul edilmesi ve işlemlerin tamamlanması için kimlik doğrulama ve MERSİS kontrolü yapılır. Bu kontroller, başvuran kişinin kimlik bilgilerini doğrulamak ve şirket kurma sürecini güvence altına almak için önemlidir. Şirketin ticaret siciline kaydedilmesi ve belgelerin teslim edilmesiyle kuruluş süreci tamamlanır. Belgelerin imzalanması ve mühürlenmesi, resmiyet kazanması için önemlidir.
Limited şirket kurma sürecinde belirli şartlar ve gereklilikler bulunmaktadır. Limited şirketlerin kuruluşu için asgari 50.000 TL sermaye gereklidir ve en az 1 ortak bulunmalıdır. Şirketin ünvanında 'Limited Şirket' ibaresinin yer alması ve en az bir faaliyet konusunun belirtilmesi zorunludur. Ortakların koyacakları sermaye miktarı da belirlidir. Her bir ortak, sermaye olarak en az 25 TL veya bu miktarın katları kadarını koymalıdır. Bu şartlar, limited şirketin yasal ve resmi kuruluş aşamasında dikkate alınması gereken temel gerekliliklerdir.
Limited şirket kurmak için gerekli evraklar, kuruluş sürecinin başarıyla tamamlanması için önemlidir. İlgili şehirdeki Ticaret Sicil Müdürlüklerinden detaylı bilgi alarak adımlarınızı planlayın. Limited şirket kurmak için gerekli belgeler arasında şunlar bulunmaktadır: Kuruluş bildirim formu, Dilekçe, Noter onaylı sözleşme (ana sözleşme), Oda kayıt beyannamesi, İkametgâh belgesi, Kira kontratı, Ödenen sermaye dekontu. Bu belgeleri temin ederek ve gereken süreçleri tamamlayarak limited şirketinizi kurabilirsiniz. Ticaret odasında yapacağınız işlemlerde Defterdar olarak tüm sürecinizi takip ediyoruz. Ana sözleşme örneği ise aşağıdaki başlıkları içermektedir: Kuruluş ve şirket unvanı, Amaç ve konu, Şirketin merkezi, Süre ve sermaye yapısı, İdare ve temsil, Genel kurul işleyişi, Kar dağıtımı ve yedek akçe gibi finansal düzenlemeler, Kanuni hükümler ve kurucu imzası.
Limited şirket kurmanın avantajları, ticari girişimcilerin tercih ettiği bir işletme modelini ortaya koymaktadır. Limited şirketin avantajları: Esnek Ortaklık Yapısı: Limited şirketler, 1 kişiden 50 ortağa kadar değişen esneklikte ortaklık yapısına sahiptir. Bu sayede şirket, büyümeye ve yeni ortaklar eklemeye uygun bir yapıya sahiptir. Güvence ve Yasal Belirlilik: Limited şirketlerin sistemli yapısı, yasal düzenlemelere uygun olarak işleyişini sürdürür. Ortakların payları, şirketin varlıkları ve diğer detaylar net bir şekilde belirlenir, bu da güvence ve istikrar sağlar. Sabit Vergi Düzeneği: Vergi yükümlülükleri konusunda sabit bir düzen, şirketin mali planlamasını kolaylaştırır ve sürpriz vergi ödemelerini ortadan kaldırır. Avukat Zorunluluğu Olmaması: Diğer şirket türlerinde olduğu gibi limited şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu yoktur, bu da maliyetleri azaltır. Düşük Sermaye İle Kurulabilme: En düşük sermaye tutarı olan 10.000 TL ile limited şirket kurulabilir. Bu da girişimciler için daha erişilebilir bir başlangıç noktası sunar. Asgari Kişi Sayısı: Limited şirketlerde en az bir ortak ile kurulabilir, bu da işletmelerin daha hızlı ve kolay bir şekilde kurulmasını sağlar. Kişisel Varlıkların Korunması: Limited şirketlerde ortakların kişisel varlıkları, şirketin borçlarından ayrı tutulur, bu da kişisel mali güvenlik sağlar. Maliyet Paylaşımı: Ortakların artışında çıkan maliyetler, ortaklar arasında adil bir şekilde paylaşılır, bu da şirketin mali yapılanmasını dengeleyici bir etkiye sahiptir.
Şirketinizi kurmadan önce limited şirketler ile anonim şirketler arasındaki farkları öğrenin. Limited şirketlerde ortakların sorumlulukları sınırlıdır; yalnızca koymuş oldukları sermaye miktarı kadar sorumlu tutulurlar. Bununla birlikte ortak sayısı ve kimlikleri daha belirgindir. Kar dağıtımı daha esnek bir yapıya sahiptir ve yönetim daha etkin rol alır. Kuruluş maliyetleri daha düşüktür, bu da yeni girişimciler için avantaj sağlar. Anonim şirketlerde ise sermaye yüksektir ve ortaklar sınırsız sorumluluk taşır. Kar dağıtımı hisse senedi sahipleri arasında belirlenir ve yönetim kurulu daha belirgindir. Her iki şirket türü de belirli avantajlara sahiptir ve doğru seçim, işletmenin başarısı için önemlidir. Şirket türünüzü seçerken Defterdar’ın hizmetlerinden yararlanın.
Defterdar olarak, şirket kurulum sürecinde size profesyonel destek sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şirket kurmak büyük bir adımdır. Ancak doğru yönlendirmelerle ve uzman bir ekiple bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamlarsınız. Profesyonel ekibimiz ve geniş deneyimimizle, şirket kurma sürecinde karşılaşabileceğiniz her türlü zorluğu en aza indiriyoruz. Sizlere güvenilir, hızlı ve kaliteli bir hizmet sunarak işletmenizi en sağlam temeller üzerine inşa etmenizi sağlıyoruz.
Limited şirket kurma maliyeti, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ticaret odası kayıt ilan masrafları ile şirket sermaye harcı 4.636 TL olarak hesaplanır. Noter giderleri ise yaklaşık 1.315 TL'dir. Şirket kuruluşunda SMMM hizmet bedeli olarak 3.749 TL ödenir. Ayrıca şirket kaşeleri ve kira sözleşmesi damga vergisi için yaklaşık 150 TL'lik bir tutar da dikkate alınmalıdır. Bu maliyetlerin toplamı, limited şirket kurma sürecinde karşılaşabileceğiniz temel masraflardır.
Limited şirketler, en az bir kişi tarafından kurulur. Yani tek bir kişi bile bir limited şirketin kurucu ortağı olabilir. Bu, limited şirketin esneklik ve kolay erişilebilirlik açısından avantajlı bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Ancak genel olarak daha fazla ortaklık yapısı tercih edilir ve ortak sayısı 50'ye kadar çıkabilir. Ortak sayısı 50'yi aştığında, şirket anonim şirket statüsüne geçmek zorunda kalır.
Limited şirketin kısaltması, Türk Ticaret Kanunu'na göre 'Ltd. Şti.' şeklindedir. 'Ltd. Şti.' kısaltması, limited şirketlerin adında kullanılan yaygın bir ifadedir ve şirketin sınırlı sorumluluk yapısını ifade eder. Bu kısaltma, limited şirketin hukuki ve ticari belgelerinde sıklıkla kullanılır ve şirketin statüsünü belirtmek amacıyla önemlidir.

*defterdar.com Mali Müşavirlik hizmeti vermez. Mali müşavirler ve danışmanların süreçlerini takip edebileceği ortak bir platform sağlar.

Paraşüt Logo
eOfis Logo
Yengeç Logo
Jobtogo Logo
Multinet Logo
Clemta Logo
Papara
Logo İşbaşı
Dopigo
Paymes
Ekva Group
Heltia
Ovinot
Kidolog
Defterdar 360 derece şirket yönetimi sağlar. Hemen başla.