İşletmeler İçin Yıllık Vergi Beyannamesi Hazırlama Rehberi

Defterdar tarafından 23 Mayıs 2023 tarihinde yazıldı
Defterdar
İşletmeler İçin Yıllık Vergi Beyannamesi Hazırlama Rehberi

Türkiye’de vergi her zaman beyana tabi tutulur. Verginin mükellefi yılın belirli dönemlerinde elde etmiş olduğu ve bu doğrultuda vereceği vergi tutarını beyan etmek zorundadır. Tüm bunlar yapıldığında adaletli bir düzende usulsüzlüklerin engellenerek vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi sağlanır. Her bir işletme beyan ettiği gelire oranla beyanname hazırlar. Hazırladığı beyannameyi ise eksiksiz ve doğru olarak tamamlamalıdır.

Sen de yıllık vergi beyannamesi vermesi gerekenler için hazırlanan “işletmeler için yıllık vergi beyannamesi hazırlama rehberi”nden yararlanarak işlemlerini kolay bir şekilde tamamlayabilirsin. Peki, diğer detaylar nedir ve vergi beyannamesi nasıl avantajlar sunar?

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

İşletmeler için yıllık gelir vergisi beyannamesi sadece gelir vergisi mükellefleri tarafından aktarılması gereken, en geç 25 Mart’a kadar bildirimi zorunlu olan, geçen yılın mali kâr ya da zararını belirten bildiridir. Şahıs işletmeleri de gelir vergisi mükellefidir. Bu işletmeler de yıllık gelir bildirimi yapar. Beyanname hesaplamasında vergi, artan oranlı dilime göre hazırlanır. Vergi dilimi %15 ile %35 aralığında değişkenlik gösterir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi yılda iki taksitte ödenir. Her yıl için ilk taksit mart ayı sonuna, ikinci taksit ise Temmuz ayı sonunda ödenmek zorundadır. 

Dijital Ortamda Yıllık Vergi Beyannamesi Hazırlama Nedir? Avantajları Nelerdir?

Dijital ortamda çok farklı sektörlerde olduğu gibi defter beyan sistemi kullanabilir, işletmene ait iş yapma biçimlerini hızlı, kolay ve noksansız hâle getirebilirsin. İşletmeler bu sistemi kullanarak rahatlıkla gelir giderleri düzenleyebilir, elektronik ortamda vergi ve arşiv düzenleme gibi çeşitli avantajlardan kolayca faydalanabilir. 2017 yılında Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği sayesinde defter beyan sistemi hayata geçirilmiştir. İşlemleri elektronik ortamda gerçekleştirme imkânı sunan bu sistem sayesinde işletmeler yıllık gelir vergisi beyannamesini kolayca hazırlayarak ilgili kuruma gönderebilir.

Dijital Beyan Sistemi Avantajları

Bu sistem çok farklı avantajlar sağlar:

  • Kayıt dışı ekonominin önüne geçmek
  • Daha hızlı ve daha kısa sürede işlem yapma imkânı tanımak
  • Zamandan tasarruf sağlamak
  • Fiziki evrak yoğunluğundan kurtulmak
  • Evrak kaybı yaşamamak
  • Sistematik dosya arşivi imkânı sunmak
  • Matbaa, onay, arşiv gibi ek masrafların önüne geçmek
  • Her an her yerde ulaşabilme imkânı tanımak 

İşletmeler bu sisteme geçiş yaparak yıllık gelir vergisi beyannamesini dijital ortamda oluşturabilir. 

İşletmeler İçin Yıllık Vergi Beyannamesi Hazırlama Rehberi Defterdar’da!

İşletmelerin yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken beyan edecekleri her bir gelir unsuru önemlidir. Bu nedenle Defterdar "İşletmeler İçin Yıllık Vergi Beyannamesi Hazırlama Rehberi" ile işletmen için gelir gider döngüsünde vergi oranları, tarihleri ve beyanları gibi birçok detayı bulabilmeni sağladı. Online sistemde sunulan kullanışlı arayüz ve kolay kontrol imkânına sen de ulaşabilirsin. “İşletmeler İçin Yıllık Vergi Beyannamesi Hazırlama Rehberi” ile tüm ayrıntıları kolayca öğrenebilir, işlemlerini dijital ortamda, her zaman diliminde, her yerde kolayca gerçekleştirebilir ve takip edebilirsin. Defterdar hep yanında! Defterdar ile vergi beyannameni kolayca hazırla.