Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Defterdar tarafından 13 Aralık 2022 tarihinde yazıldı
Defterdar
Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Firma isimlerinde karşınıza çıkan LTD ŞTİ ve AŞ kısaltmaları limited ve anonim şirketleri kapsar. Anonim şirketleri kurulurken belirli aralıklardan geçer. Anonim şirket ne demek aşama ve anonim şirket özelliklerine bu yazıda yer verilir.

Anonim Şirket Nedir?

6762 numaralı Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan 269 sayılı maddeye bağlı olarak unvan taşıyan, sermayesi ayrılan ve borçların yalnızca mal değeri olarak mesul olan şirket türüne Anonim şirket denir.

Anonim Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Anonim şirketler gerçek ve tüzel kişilerle kurulabilir. Kurumu açan ortak sayısında herhangi sınırlandırma bulunmaz. Halka arz edilebilen bu şirket türü yönetim kurulu gerçek ve tüzel kişilerden oluşabilir. Ortaklar oluşabilecek kamu borçlarında sorumluluk taşımaz. Ortak olan hissedarlar ortaklıktan çıkarılamaz. Devir yapılırken hisse devri yapılacaksa bu devir sözleşme ile gerçekleşebilir. Noter onayı veya ticaret sicilinde şart aranmaz. En az 50 bin TL anonim şirket sermayesi ile şirket açılabilir.

Anonim Şirketin Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Anonim şirket nasıl kurulur sorusunun cevabını arıyorsanız bu yazıda cevap bulabilirsiniz. Ticaret unvanı seçimi yapılarak kuruluş aşamaları başlar. İmzalar noter aracılığı ile onaylanır. Sermayenin dört bölü on bini Rekabet Kurumu'na devredilir. Sözleşmenin üç nüshası yetkili ticaret sicil memurluğuna onaylatılır. Noter onaylı imzalar, kayıt beyannamesi, taahhütname, nüfus cüzdan suretleri, ikametgah belgeleri, kuruluş dilekçe formu memura teslim edilir. Faaliyet bölgesinde bulunan ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına kayıt olunur.  Unvanın tescil olduğunu gösteren ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlatılır. 

Anonim Şirketlerin Vergi ve Ödeme Durumu Nedir?

Anonim şirketler Kurumlar vergisine tabi olur. Kurumlar vergisi oranı vergi matrahının %20'si kadar belirlenir. Her ay vergi beyannamesi ve damga beyannamesi, üç ayda bir kurum geçici beyannamesi verilir. Elektronik olarak bildirgeler yapılabilir. Kiralanan yer adına muhtasar beyanname ve gelir vergisi stopajı ödenmesi gerekir. Çalışan sayısı 10 kişiden az ise üç ayda bir, aksi durumda ise üç ayda bir verilir. Elektronik ortamda verilen veriler için maktu damga vergisi ödenir.

Anonim Şirket Tüzel Kişi midir?

Anonim şirket kuruluşunu yapan kişinin gerçek kişi olma zorunluluğu bulunmaz. Tüzel ve gerçek kişiler fark etmeksizin Anonim şirket kurulabilir. Tüzel kişiler şirket açılışı yapabilir, hissedar ve ortak olabilir.

Anonim Şirket Kaç Ortak Olur?

Anonim şirket kaç kişi ile kurulur sorusuna cevap olarak 5 kişi ile şirket kurulabilir. Üst limiti olmayan Anonim şirket kuruluşu ortak sayısı 500 üzeri olursa Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uyar.

Anonim Şirketlerde Unvan Esasları Nasıldır?

Anonim şirketlerin unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet, Milli gibi kelimeler eksiz ve sade olarak Bakanlar Kararı Kurulu onayı ile verilebilir. Bu şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunluluk taşır. İşletme konusunu ifade eden ibarelerde kısaltmalar kullanılmaz.

Limited Şirket ile Anonim Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?

Limited ve Anonim şirket farkından en önemlileri şu şekilde belirtilebilir. Limited şirketinde olan pay devri Anonim şirketlerine göre güçlük gösterir. Limited şirket sermaye payı olarak hisse senedi gösteremez.  Bu şirket uzun vadeli borçlanmalarda tahvil çıkaramaz. Limited şirket bünyesinde yer alan ortaklar kamu borçlarından sermaye bazında sorumlu olur. Anonim şirketler içerisinde kamu borçları ortak değer taşımaz. Bu borçtan yalnızca yönetim kurulu üyeleri sorumlu olur. Limited şirketlerde yer alan en az sermaye 10.000 TL, Anonim şirketlerde 50.000 TL olarak belirlenir. Limited şirketler banka ve sigorta iş alanında faaliyet sunamaz.